Talentenwiel

Uw gegevens

Le Profil Personnel et Professionnel (PPP)

 Voornaam

   

 Achternaam

   

 Geslacht

 

 Geboortedatum :

 

 scholing:

  sector: 

 Naam organisatie

   

 Adres

 Nr:   straat   #

 Plaats

   

 Land

 

 Postcode

   

 Zakelijk telefoonnummer

   

Doorkiesnummer 

 

E-mail 

     

Mobiel. 

  (optioneel)

CODE  

  Vul hier uw code in, als u die heeft..

  Ik heb van u gehoord via:

   (U heeft van ons gehoord via: )

Tips voor het maken van de test

Het invullen neemt ongeveer twintig minuten in beslag. U geeft antwoord op 81 vragen Stees kiest u uit twee antwoorden het meest passende. 

Bijvoorbeeld :

Ik sta meestal;:

A

Voorzichtig tegenover vernieuwingen

v

B

Onverschillig tegenover vernieuwingen

 

 

Er zijn geen goede of slechte antwoorden. Blijf uzelf en antwoord wat als eerste in u opkomt!

WWanneer u klaar bent, wordt de test automatisch per mail naar ons verstuurd.

Start >>>